Jobba hos oss

Botkyrka Kvinno- och tjejjour söker en engagerad koordinator med kunskap om och erfarenhet av möten med kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Du har högskolekompetens och förmåga att nätverka. Du är självständig, professionell och förtroendeingivande. Ditt uppdrag: att ge kvinnor råd och stöd för ett liv fritt från våld. Kunskap om socialtjänst och kvinnojourer är ett plus.


Kravprofil för Koordinator inom Botkyrka Kvinno- och Tjejjour


Ansvarsområde:

 • Ge stödsökande kvinnor råd och stöd så att de kan leva ett liv fritt från våld och kränkningar. Detta stöd sker genom rådgivande samtal, information om samhällets olika insatser för målgruppen samt stöd i att kontakta de myndigheter kvinnan vill ha hjälp att kontakta.

Arbetsuppgifter:

 • Samtal med stödsökande via möten, telefon, mejl.
 • Ge stöd i den utsträckning stödsökande önskar i kontakt med myndigheter och andra samhällsfunktioner.
 • Utbilda och föreläsa om mäns våld mot kvinnor.
 • Ansvara för jourens sociala media
 • Hålla kontakt med och delta i samverkansgrupper.
 • Ansvara för och söka de bidrag som jouren kan ha tillgång till.
 • Planera och ta emot studiebesök.
 • Delta som anställdas representant på styrelsens möten.

Yrkeserfarenhet:

 • Jobbat med “Våld i nära relationer” och “Hedersrelaterat våld”.
 • Jobbat med ungdomar.
 • Vara 40 plus.

Utbildning:

 • Högskolekompetens, kurator, socialpedagog eller liknande


Kunskaper och förmågor:

 • Problemlösning.
 • Nätverka med rätt personer och organisationer.
 • Samhällsorienterad.
 • Kunskaper om socialtjänstens olika delar och funktioner.
 • Kunskap om Kvinnojourer och dess arbete.
 • Hålla föreläsningar och ta hand om grupper.
 • Engelska och gärna ett språk till.
 • It-kunskap såsom Officepaket och kunskap att hantera våra sociala media
 • Samverka med kommun och samhälle.

Personliga egenskaper:

 • Förmåga att distansera sig.
 • Uppdragsorienterad.
 • Professionellt förhållningssätt.
 • Förtroendeingivande.
 • Utåtriktad.
 • Nyfiken.
 • Social.
 • Självständigt arbete.

Mål och förväntningar:

 • Målet för arbetet ska vara att kvinnor återtar makten över sina egna liv och blir fria från våld och kränkningar.
 • Koordinator ska arbeta uppsökande och informera om Botkyrka Kvinnojour och föreläsa om mäns våld mot kvinnor.

Övriga krav:

 • Windows, Excel, sociala medier.


Skicka din ansökan till info@botkyrkakvinnojour.se senast 31 juli 2024 och märk ämnesraden med Koordinator.