Aktuellt


Välkomna på sopplunch

tisdagar 12-14.

Ring 08-531 807 20 eller 020-33 33 88 för mer information


Uppehåll vecka 26-35

Ses igen 5 sepember!


 Sommarstängt vecka 28-32

Andra kontakter:


Kvinnofridslinjen-
020 - 50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se


Polisen-

112
www.polisen.se


Socialtjänsten -

Botkyrka kommun:

08 - 530 610 00

Socialjouren - Södertörn:

020 - 70 80 03

(kvällstid och helger)